Náš kostel - logo

12. července 2024 nám bylo doručeno osvědčení o oznámení veřejné sbírky na opravu varhan v kostele Všech svatých v Nezvěsticích. Začínáme tedy shromažďovat prostředky ve výši cca 200 tisíc na zvláštním bankovním účtu č. 131-2871820257/0100 vedeném u Komerční banky. Všem dárcům děkujeme za podporu a těšíme se, až se náš záměr podaří zrealizovat.

O varhanách

Varhany v kostele Všech svatých jsou od věhlasného stavitele Emanuela Štěpána Petra, který zhruba ve stejné době stavěl i nástroj v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Naše nezvěstické jsou tedy z doby romantické, mají čtyři rejstříky, z nichž jeden byl upraven v 90. letech minulého století tak, aby zvuk byl více barokní. Tehdy dostaly nový motor, který čerpá vzduch do měchu.
Bohužel současné řešení není příliš vhodné z hlediska vlivu na píšťaly; motor je totiž umístěn na půdě nad kruchtou a po většinu roku do varhan vhání vzduch o jiné teplotě a vlhkosti, než jaký je na kruchtě. Kvůli tomu se nástroj rozlaďuje a v poslední době už je téměř nemožné slyšet hudbu ladící a čistou. Také intonace, tedy zvukové zabarvení jednotlivých rejstříků, si zaslouží velkou pozornost.
A o tyto tři aspekty nám jde v naší sbírce: pořídit nový motor a umístit ho vhodněji, varhany intonovat a naladit. Na nástroj se teď poměrně pravidelně hraje, jakožto amatérská varhanice sem chodívám cvičit a jednou za 14 dní doprovázím mši svatou, proto věřím, že se mu podaří dát potřebnou péči, aby poslech Petrových varhan přinesl i krásný zážitek a duchovní pozvednutí každému příchozímu, který do kostela Všech svatých zavítá. Ať se to podaří a díky všem i za sebemenší dar!

Jitka Nekolová

O zvonech

Na věži kostela Všech svatých v Nezvěsticích se do roku 1918 nacházely 3 zvony. Nejmenší z nich byl z počátku 16. století, vážil 48 kg a měl na sobě nápis: S. Katharina, S. Ghetrildis, S. Margaretha. Tento byl 13. března roku 1918 sňat a zabaven pro účely války. V tuto chvíli se ve věži kostela nacházely pouze 2 zvony – a to menší, z roku 1548 s nápisem: Slit jest tento zvon ke cti a chvále boží l. 1548. Poslední zvon je největší, nejstarší a nese jméno Marie. Ulit byl roku 1492 a jeho hmotnost je odhadována okolo 500 kg. Na něm se nachází reliéfy Panny Marie s Ježíškem a svatý Václav. V neposlední řadě je na něm též nápis: Leta Božího 1492 slit je tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu, matce Boží a Všem svatým. Dokonáno jest skrze mistra Jiříka, zvonaře, měštěnína Pražského po svatém Vavřinci ten týden.
Po válce se občané snažili navrátit do věže nejmenší zvon, a to se jim 5. února 1927 podařilo, kdy zvon posvětil chválenický farář p. Josef Fukárek. Zvon dostal jméno Václav a nacházel se na něm nápis: Hlasem mého kovu, Pane, lid tvůj vroucí prosbu k tobě vznáší, – Běd všech chraň a k slávě povznášej vždy českou zem, i obec naši! R. 1927.
Bohužel vypukla druhá světová válka, která si vzala nejednu krutou daň a to i v podobě kostelních zvonů. Kvůli svému nízkému věku byl odvezen zvon Václav z roku 1927. Bohužel se vojsko rozhodlo vzít i zvon Marie a tak byl i ten 30. 3. 1942 sňat a shozen z věže dolů. Naštěstí byl pevné konstrukce a tak se nerozbil. Skončil v Praze 5 na Maninách, kde přečkal válku.
28. 6. 1945 zastavil u schodiště do kostela nákladní automobil. Přivezl z Prahy zrekvírovaný zvon Marie. Ochotní občané zvon přenesli do kostela, ten byl zanedlouho opět zavěšen do věže, aby mohl svým silným hlasem rozdávat radost všemu okolí.

David Nekola

Spolek Náš kostel vznikl na základě našeho společného nadšení pro kostely Všech svatých v Nezvěsticích a sv. Vavřince v Žákavé.

Jitka Nekolová – 605 481 546 | David Nekola – 792 308 312

Omlouváme se, ale stránky jsou zatím ve výstavbě a usilovně pracujeme na jejich plnohodnotném zprovoznění.